عکس | انتقاد علی دایی از شرایط ایجاد شده در خوزستان