یک محموله سلاح و مهمات جنگی از سوی سپاه پاسداران کشف شد