افتتاح 11 اقامتگاه بوم گردی خراسان جنوبی در یک سال گذشته