جلوگیری از گسترش کووید-۱۹ با مسدود کردن مسیر سوخت‌وساز سلولی