مشاوران کاخ سفید خواهان محدودیت در مقابل هوش مصنوعی شدند