ساخت و توسعه نرم افزار جامع بهینه سازی پرینترهای سه بعدی