فعالیت بیش از هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه سخت‌افزارهای برق