سفر به بلاروس برای شهروندان ایرانی با ویزای شنگن نیز ممکن شد