جایزه ملی شعر قرآنی «حافظ» آغاز به کار کرد/ مؤدب: شعر فارسی از ابتدا در آفتاب قرآن بالیده است