تولید ۴۵۰ متر مربع فرش توسط مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی