خودروهای پلیس هوشمند می‌شود/ ثبت تخلفات با دقت بالا و زمان کمتر