بازنشر ویدئویی از اجرای «علم‌الهدی» حافظ قرآن + فیلم