ربات‌های همه‌کاره‌ بوستون داینامیکس، صنعت را متحول می‌کنند!