فراطبیعت‌گرایی؛ گشوده‌ترین رویکرد برای پاسخ به پرسش‌های بنیادین/ چه کسی می‌تواند غایت زندگی را بفهمد؟