مردم قم ده کیلو طلا برای بازسازی عتبات عالیات اهدا کردند