از رادیو «زینت» امام زمان باشید/ تدارک رادیو ایران در آغاز ولایت امام زمان (عج)