لحظه شلیک سامانه پدافندی دزفول در رزمایش مدافعان آسمان ولایت