بازدید رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز از دفتر خبرگزاری تسنیم در کرج