ایرج نوذری داخل کابین هواپیما در کنار دوستان کاپیتانش + عکس