خنده های از ته دل بهرام افشاری در کنار امیر جعفری + عکس