پاره شدن طناب دار از گردن قاتل اعدامی / در زندان گرگان چه گذشت