صحنه ای تلخ از خانواده ای بی سرپناه در کرج / این عکس دلها را تکان داد