پسر وقف جان کرد و مادر وقف مال/ کلنگ‌زنی مجتمع فرهنگی شهید مدافع حرم