حمله مسلحانه با تیروکمان در نروژ/ ۷ نفر کشته و زخمی شدند