خودکشی یک دختر به خاطر کرونا ! / اروپایی ها هم کم آوردند + عکس