قتل برادر عروس با شلیک گلوله با فرار به ترکیه / خانم پرستار قصد طلاق داشت !