انجام این کار کره‌جنوبی در قبال ایران تنها اقدام موثر خواهد بود