عکسی زیبا از میلاد کی مرام و مهدی پاکدل در غروب آفتاب