آمریکا اعتراف برجامی کرد/ ایران به تعهدات خود عمل می‌کرد!