خطر سکته مغزی و بیماری‌های قلبی را کاهش دهید+روش ساده