اتاق عملیات متحدان سوریه: انتقام سختی از صهیونیست‌ها می‌گیریم