رئیس کمیسیون فرهنگی: علیه مردم هستیم و طرح صیانت را تصویب می‌کنیم