کره شمالی را تهدید شد، کیم جونگ اون تغییر رفتار داد/ راه نجات این کشور از مشکلات ناشی از کرونا چیست؟