رئیسی: همه تلاش خود را برای حل مشکلات تولیدکنندگان به کار گرفته‌ایم