حضور علی لاریجانی در مراسم خداحافظی محسن رضایی از مجمع / تصاویر