آمار ابتلا به کووید دلتا در زمستان افزایش می‌یابد؟