دستیار وزیر امور خارجه: دو محموله واکسن استرازنکا به زودی وارد کشور می‌شود