اولین سفر وزیر خارجه طالبان / او نزد اردوغان می‌رود