پوتین: دلار اعتبار خود را از دست داده/ وقوع انقلاب در روسیه بعید است