ادامه تمرینات خیبر در خرم‌آباد/ بازیکنان خوبی جذب تیم کرده‌ایم