استخدام مهندس برق و الکترونیک در گروه صنعتی سازه پوشش نوین در تهران