قیمت یورو امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲| افزایش قیمت یورو