استخدام مدرس کامپیوتر، برد، موبایل، پکیج و حسابداری در مجتمع تهران پایتخت