رئیسی: حدود ۱۰۰ طرح برای رفع مشکلات استان فارس بررسی شده است