آیت الله نوری همدانی: نشاط یک جوان ۴۰ ساله را دارم/ حاضرم با جوانان مسابقه بدهم