استخدام کارشناس برق الکترونیک در سامانه صنعت طاها در البرز