استخدام کارشناس فروش و بازاریابی چسب در نوین چوب و صنعت آسیا در تهران