گزارش عجیب رسانه عربستانی از کنسل شدن پرواز سرخ ها | بحث و درگیری بازیکنان پرسپولیس با یحیی!