نرخ محرومیت در ایران به ۳۱.۴ درصد رسید / ۲۶ میلیون‌ و ۷۰۰ هزار ایرانی دچار فقر هستند