مرگ تلخ کودک 7 ساله چابهاری / جلوی چشمان خواهر و دوستانش جان داد+ عکس